Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (2023)

Table of Contents
Steg-for-steg svar FAQ References

Arts : spurte viderezoeybuch5

16.05.2023 følgende spørsmål

Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (1)0

Steg-for-steg svar

16.05.2023, løst av verifisert ekspert

Rajat Thapas spesialistmatematikk, DAV Post Graduate College 1 349 2 249 svar 4,9 vurdering
Lås opp hele svaret 41 elever syntes dette svaret var nyttig

Det beste og mest korrekte svaret blant valgene gitt av spørsmålet er B.) Filosofiens gren som omhandler skjønnhet og hvordan den er.

Håper dette hjelper :)

var det nyttig?

Hjelpsom

Ubrukelig
Rajat Thapas spesialistmatematikk, DAV Post Graduate College 1 349 2 249 svar 4,9 vurdering
Lås opp hele svaret 23 elever syntes dette svaret var nyttig

B. grenen av filosofi som omhandler skjønnhet og hvordan det er

var det nyttig?

Hjelpsom

Ubrukelig

FAQ

Arts

Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av filosofi som omhandler skjønnhet og hvordan den uttrykkes og verdsettes c. organisering eller arrangement av ulike elementer i et kunstverk o d. tankeskolen dedikert til å undersøke spørsmålet, hva er kunst?

Steg-for-steg svar

PBesvart av spesialist Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (12)41

Det beste og mest korrekte svaret blant valgene gitt av spørsmålet er B.) Filosofiens gren som omhandler skjønnhet og hvordan den er.

Håper dette hjelper :)

Hva er noen av problemene (angående bevaring) som Lascaux-grotten har møtt siden år 2000? Beskriv og forklar.

Steg-for-steg svar

PBesvart av PhD

Forklaring:Lascaux-grotten er faktisk et kompleks av flere huler i byen Montignac, i departementet Dordogne i det sørvestlige Frankrike. Hulen har over 600 veggmalerier på vegger og tak som dateres tilbake til øvre paleolittisk tid, for rundt 17 000 år siden. Åpningen av grotten for publikum på 1960-tallet har ført til alvorlige trusler mot maleriene. Som en del av det strenge bevaringsprogrammet klarte myndighetene å installere et luftkondisjoneringssystem i hulen for å regulere fuktighet og temperatur. Like etterpå infiserte en hvit mugg kalt Fusarium solani og spredte seg over hulens tak og vegger i raskt tempo. Mange andre soppangrep har fulgt opp gjennom årene som truet med å ødelegge de uvurderlige gamle maleriene. Bevaringsprosessen pågår fortsatt frem til skrivende stund, og Lascaux-hulen er ikke åpen for publikum.

Arts

Butterfly farm meter stemning melodi dynamikk tempo og tekstur

Steg-for-steg svar

PBesvart av spesialist Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (13)65

Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (14)

Paru-Parong bukid er en tradisjonell filippinsk folkesang som stammer fra "Mariposa Bella", en filippinsk sang på spansk som oppsto på 1890-tallet.

Sangen "Mariposa Bella" ble komponert under den amerikanske invasjonen av Filippinene. Under amerikansk okkupasjon av Filippinene i 1898 begynte de spansktalende filippinerne å inkludere selve sangen.

I 1938 ble "Mariposa Bella" totalt glemt da "Paru-Parong Bukid" ble utgitt som et lydspor til en film med samme tittel. Tagalog-gjengivelsen ble komponert av Felipe De Leon.

I populærkulturen

En dramafilm med tittelen Paroparong Bukid ble utgitt i 1938 av Sampaguita Pictures.

I 1958 ble en romantikkfilm Paroparong Bukid med Gloria Romero, Luis Gonzales og Dolphy utgitt av det samme produksjonsselskapet Sampaguita Pictures.

Guillermo Gómez Rivera, ga ut en LP i 1962 med tittelen Nostalgia Filipina som inkluderer den originale spanske sangen "Mariposa Bella"

ꜰᴏʟʟᴏᴡ ᴍᴇ♥

Arts

Hvorfor tror du artister bruker musikalske bilder så ofte i komposisjonene sine? hvordan tror du disse to disiplinene egner seg til hverandre?

Steg-for-steg svar

PBesvart av PhD Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (15)11

Artister bruker vanligvis musikalske bilder for å gjøre komposisjonene deres mer unike og levende. bilder i musikk som brukes til å "vise" musikk. på grunn av at lytterne føler hva som skjer. de ser på musikk som komplett komposisjon. de hører lyder, de kjenner bevegelser, de ser et bilde. det gjør musikken dyp. det er derfor musikalske bilder er veldig viktige og brukes av artister så ofte.

Arts

Se nøye på bildet over med tittelen, morgenvisning av nihonbashi. beskriv scenen, spesielt komposisjonen, linjen, detaljene og fargen. hvilken type reliefftrykk er det et eksempel på? hvor var registreringspunktene mest sannsynlig plassert?

Steg-for-steg svar

PBesvart av Mester Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (16)11

Svaret er fra læreren..

Svaret vil variere, men kan inkludere følgende: Bildet er et asiatisk kunstverk, nærmere bestemt en japansk ukiyo-e-scene. På bildet er det menn som bærer enten en slags last i esker eller kurver med mat, over en bro. De fleste av mennene på bildet går på to rader, i en slags prosesjon. Husene er synlige i bakgrunnen. Oransje, blått og gult er hovedfargene som brukes. Det er ikke mye variasjon i bredden på linjene. Formene er ganske geometriske. Bildet er innrammet på hver side av det som ser ut til å være en port eller et gjerde. Dette er et eksempel på et treblokktrykk, også kalt et tresnitt. Registreringspunktene var sannsynligvis plassert i hjørnene av treblokken.

Arts

Hvilke teknikker bruker en tegneseriekunstner for å skape en sterk følelse av lys og farger?

Steg-for-steg svar

PBesvart av Mester Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (17)12

En tegneserie kan defineres som kommersiell narrativ kunst, ved å bruke det ene bildet etter det andre for å lage en sekvensiell fortelling.

Det er flere stiler av tegneserier, for eksempel superhelter, japansk manga, selvbiografier, etc.

Ifølge tegneseriekunstnere er det teknikker som må følges for å bygge en tegneserie som engasjerer og begeistrer leseren. De er ferdigheter i å illustrere menneskelig anatomi, perspektiv og visuell fortelling.

En sterk følelse av lys og farger er nødvendig hos tegneserieskapere for å illustrere bevegelsen til karakterer, som kan løpe, fly, snakke og utføre viktige handlinger som fortsetter fortellingen.

Kunstnerne bruker derfor en forenklet og leservennlig illustrasjon, med fokuspunkter på panelene avgrenset av tilstedeværelsen av lys og farger, skygger, mellomtoner og visuelle elementer som gir historiens progresjon og følelser til karakterene.

Lær mer her:

link

Arts

En arbeider lager smørbrød med tunfisksalat tilberedt i går. Hvordan skal matarbeideren merke smørbrødene oss innen dato?

Steg-for-steg svar

PBesvart av Mester

7 dager ;)

Forklaring:

Arts

Hvilken kunstkategori gjenspeiler dette bildet mest? Forklar svaret ditt?

Steg-for-steg svar

PBesvart av Mester Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (18)35

naturalistisk

Forklaring:

Jeg var også forvirret, men jeg fikk det rett på nettinnholdsdelen. Naturalistisk betyr å representere objekter slik de fremstår i naturen. Ulver er adskilt fra naturen ettersom de er dyr.

Jeg håper dette hjalp

Arts

Hvilken setning oppsummerer best den sentrale konflikten i ameratsu? amaterasu, solgudinnen, hadde en bror, susanowo, stormguden, som kjempet med henne. uzume, amaterasu, susanowo og de andre gudene hadde alle stor innflytelse over det som skjedde på jorden. susanowo forårsaket så mye trøbbel at amaterasu trakk seg tilbake fra verden og tok solen med seg. gudene grep inn slik at amaterasu brakte tilbake solen, og susanowo ble straffet

Steg-for-steg svar

PBesvart av Mester Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (19)141

det er velkomment jeg tok testen

Arts

Hvorfor sa den berømte psykologen Carl jung at hieronymus bosch var «oppdageren av det ubevisste»?

Steg-for-steg svar

PBesvart av spesialist Hva er definisjonen på estetikk? en. materialet eller materialene brukt av en kunstner for å lage kunstverk b. grenen av (20)104

Han har stor suksess i løpet av livet. Boschs arbeid var en forløper for den surrealistiske bevegelsen, mens El Grecos arbeid hadde en dyp innvirkning på både ekspresjonisme og kubisme, skoler som ikke ville utvikle seg før 150 år etter kunstnerens død. Det som gjorde Bosch ekstraordinært, er ikke bare talentet hans, som var imponerende, men det faktum at han var den første kjente maleren som noen gang avbildet imaginære skapninger og vesener som kom helt fra hans egen fantasi.

I dag har vi hjulpet til

2 646studenter

akkurat nå

Engelsk

Shay leverte ikke inn timelisten på jobben. hun sier at hun rett og slett har glemt det, men lederen hennes må skrive en rapport likevel. hvilke av de følgende ordene kan lederen hennes bruke for å vise dette problemet på den mest positive måten? (5 poeng) klar usannhet ærlig feil uaktsom oppførsel alvorlig krenkelse

sBesvart av spesialist

akkurat nå

Matematikk

Hvordan skriver du inn uendelighetstegnet på en grafisk kalkulator?

mBesvart av Mester

1 minutt siden

Historie

Hva hadde størst innflytelse på hvordan ulike indianske kulturgrupper utviklet seg? en. hva slags skrift og språk de brukte b. gruppens tro på hvordan planter og dyr bør brukes c. geografi og klima i området der de bosatte seg d. tidsperioden de slo seg ned i Nord-Amerika

sBesvart av PhD

2 minutter siden

Engelsk

3frosker hoppet totalt 115 centimeter hvor mye hoppet hver frosk

sBesvart av spesialist

3 minutter siden

Engelsk

Hvilket av følgende er vanligvis ikke en del av et problem-og-løsning-essay? redegjørelse for problemlisten over mulige løsninger en endelig anbefaling en liste med spørsmål

mBesvart av Mester

Få hjelp med lekser

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 05/07/2023

Views: 5321

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.