Er Zinsser BIN bedre enn 123? (2023)

Zineser maling og deres bruk

Preferanse er svaret mye av tiden.Coverstain har bedre dekning, BINs vil holde seg til mer, 123 er kjempebra for grunning under vannbaserte toppstrøk.

Hva brukes Zinsser 123 til?

Zinsser Bulls Eye 123 Primer er en hurtigtørkende hvitpigmentert akryllateks (vannfortynnbar) underull. Den er formulert for bruk påde fleste typer utvendige og innvendige overflater– tidligere malt eller nytt arbeid. Eventuell olje- eller lateksmaling kan påføres over Zinsser Bulls Eye 1-2-3.

Dessuten, hva er forskjellen mellom Zinsser BIN og Zinsser 123?

Bulls Eye 1-2-3er Zinssers klassiske akrylbaserte all-purpose primer, sealer og flekk-dreper. … Zinsser B-I-N er et skjellakkbasert alternativ til Bulls Eye 1-2-3 og er perfekt for innvendig grunning eller for utvendig punktgrunning.

Stopper Zinsser 123 fuktig? For fuktige overflater

Mugg kan ofte være et problem i rom hvor kondens er vanlig, typisk vaskerom, bad og kjøkken. Men hvis du har mugg på noen vegger, innvendig eller utvendig, så sunget Zinsser BullsEye 123 Primervil forsegle i muggfarging, hindrer at det lekker inn i fremtidige lag med maling eller tapet.

Hva betyr Zinsser BIN?

Buckers PPS Master Craftsman Bar Member. Opprinnelig kalt Bulls-I-Namel og deretter forkortet til BIN. Bullseye (123) deretter tatt fra Bulls-I.

Innholdsfortegnelse

Hvor lang tid tar det før bullseye 123 primer tørker?

Tørker ved berøring inn30 minutter, kan overlakkeres på 1 time. Full vedheft og hardhet utvikles på 7 dager. Lavere temperaturer, høyere luftfuktighet og tilsetning av fargetone vil forlenge tørke- og herdetiden. Gi mer tid ved kjøligere temperaturer.

Kan du bruke Bullseye 123 på MDF?

MDF er en porøs overflate som kan reagere med – og til og med absorbere – konvensjonell maling. … I denne guiden viser vi deg hvordan du kan overvinne disse problemene ved å bruke Zinsser-produkter som Bulls Eye 1-2-3, enuovertruffen MDF-primermed utmerket vedheft som tørker raskt og kan brukes på en lang rekke underlag.

Hva er bedre Kilz eller Zinsser?

Gjennomblødning, lukt og konsistens

Når den ble påført på to forskjellige vegger i samme rom, to strøk hver, tillot Original Kilz Primer mer gjennomblødning, mensZinsser ga bedre dekning. Kilz Premium er imidlertid en formel som skjuler seg mye, med en hvitere, tykkere konsistens for suveren opasitet.

Kan jeg male over Zinsser BIN?

Flott for bruk på alle innvendige overflater og punktpriming på utvendige overflater. … Den er formulert for å forsegle, grunne og blokkere flekker på tidligere malt eller nytt arbeid.Enhver olje- eller latexmaling kan påføres over den.

Er Zinsser-maling bra?

Zinsser Allcoater et fantastisk produkt. Litt dyrt, men vedheften er fantastisk, du kan bruke den på flere overflater og finishen er fantastisk. Jeg vil anbefale dette produktet til alle. Et av de beste eksteriørhandelsproduktene på markedet.

Hvor lang tid tar det før Zinsser 123 tørker?

Tørker ved berøringpå 30 minutter, kan overlakkeres på 1 time. Full vedheft og hardhet utvikles på 7 dager. Lavere temperaturer, høyere luftfuktighet og tilsetning av fargetone vil forlenge tørke- og herdetiden.

Kan du male over saltfukt?

Efflorescence-behandling – Innvendige vegger

Saltnøytralisator kan brukes etter at årsaken til fuktigheten er eliminert, men dette vil bare lykkes hvis: Det ikke lenger er vann som passerer gjennom veggen. Den påføres blank puss, puss, stein eller murstein. Denvil ikke fungere hvis den brukes på toppen av maling eller tapet.

Kan du skumme over Zinsser?

Jeg har pusset over gardz ikke noe problem. Hvis du er bekymret for å gjøre det pva og når klebrig skumme. Det kan ta 15 minutter eller mer å bli klissete. Det har jeg også gjort noen ganger.

Hvor mange strøk med Zinsser primer bør jeg bruke?

Bare i de fleste tilfellerett strøk er nødvendigfor å grunne de fleste overflater. Hvis overdreven absorpsjon oppstår over svært porøse underlag, kan det være nødvendig med et andre strøk. Punktgrunning anbefales kun under topplakk som skjuler seg. For best resultat, grunn hele overflaten før maling.

Må jeg underlakkere etter Zinsser BIN?

Du gjør vanligvis to strøk med BIN og deretterdu trenger ikke understrøk, bare gå med to toppstrøk.

Kan du påføre Zinsser BIN med en rull?

Bare husk, hvis du bruker enskumrulle, kan det begynne å falle fra hverandre etter mye bruk, på grunn av kjemikaliene i Shellac. Hvis du jobber med et lite prosjekt, er en foam roller greit! … I tillegg til å forhindre gjennomblødning, fester BIN Shellac seg til enhver overflate uten å slipe.

Kan Zinsser 123 brukes som toppstrøk?

Topplakken flasser avprimer, lateksbrukes til zinsser 123 og toppstrøk. primeren tørker så raskt i omtrent en time og hardt, etter at den har tørket har den litt glans. Jeg snakket med en leverandør i dag, og han sa at det er et problem med 123 med binding mellom topp og primer.

Trenger jeg virkelig å vente 4 timer mellom malingslagene?

Etter at det første strøket med maling er tørt, er det trygt å overmale vanligvis etterpåfire til seks timer. En god tommelfingerregel er å vente minst tre timer med å overmale malingen eller grunningen hvis den er vannbasert. Å vente 24 timer er best for oljebasert maling og grunning.

Hvor raskt kan jeg male over bin primer?

Tørker ved berøring på 20 minutter, kan overlakkeres på 45 minutter. Primerfilmen utvikler full vedheft og hardhet etter at den herder inn1 til 3 dager. Lavere temperaturer, høyere luftfuktighet og tilsetning av fargetone vil forlenge tørke- og herdetiden. Gi mer tid ved kjøligere temperaturer.

Hvilken maling kan jeg bruke på toppen av Zinsser BIN?

Eventuell olje- eller lateksmalingkan påføres over den. Profesjonelle elsker B-I-N fordi den tørker raskere enn noen annen primer. Den herder like fort som den tørker, noe som gjør den ideell for maling av kjøkkenskap, dører og trimarbeid.

Kan jeg bruke en rull med Zinsser BIN?

Bare husk, hvis du bruker enskumrulle, kan det begynne å falle fra hverandre etter mye bruk, på grunn av kjemikaliene i Shellac. Hvis du jobber med et lite prosjekt, er en foam roller greit! … I tillegg til å forhindre gjennomblødning, fester BIN Shellac seg til enhver overflate uten å slipe.

Kan jeg bruke Zinsser Gardz på MDF?

@s16Brukte Gardz ganske vellykket og også Rustins MDF Sealer. Enig med noen av dere om at det er vannbasert kan forårsake et problem, og å bruke noe som Coverstain kan være bedre.

Må du male over Zinsser Mold killing primer?

Zinsser Mold Killing Pimer er vanligvis tørr å ta på på 30 minutter og kan topplakkeres innen 1 time. … Zinsser anbefaler også at du toppstrøker den muggdrepende primeren innen 72 timer etter påføring. Denne grunningen er ikke laget for å være et toppstrøk ogmå belegges for å vare.

Hva er den beste grunningen for beiset tre?

Sørg for å brukeskjellakk eller en oljebasert primernår du maler over beiset treverk. Oljebaserte primere bidrar til å beskytte treoverflater bedre enn vannbaserte primere. Ved grunning, bruk en skumbørste og skumrulle for å få best resultat.

Tagger: bullseye 123 primer sprayDekorasjonDesignHjemInteriør

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 04/26/2023

Views: 5309

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.